Traumer
- en introduksjonfilm

Norske sider Svenska sidor

Kontakt

Kontakt oss hvis du har spørsmål, eller ønsker å melde deg på et av våre kurs:

bea@se-terapi.no

Kurs i Traume Terapi for Psykoterapeuter i Oslo - 5 Helger i 2018

Traume Terapi tar mål av seg å regulere det autonome nervesystemet hos klienter med psykiske traumer, klienter som av den grunn har et disregulert nervesystem med høye aktiveringsnivåer. Utfordring i behandling av slike klienter består i å unngå re-traumatisering, i det vi ofte går for raskt inn materialet - med for mye fokus på historien. Et særlig viktig verktøy du vil lære å kjenne er å koble frykt fra frys og Immobiliseringstilstander. Kombinert med vår grunnleggende frykt for å falle, og frykt for å miste oss selv i møtet med andre - oppstår traumer i det vi gjennom vår kondisjonering ikke tillater oss å la våre reaksjoner komme fullt ut til uttrykk. Du får på dette kurset en rekke redskaper til skånsom og trygg regulering av disse tilstandene gjennom gradvis utladning av aktiveringen. Det blir en del teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil også bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie

SE-Intro Kurs i Stockholm 13-14 Oktober 2018

Du introduceras i de grundläggande neurofysiologiska principerna i Somatic Experiencing-teorin, som är utvecklad av Dr Peter Levine. Han arbetar med arousal reglering i det autonoma nervsystemet vid behandling av trauma. Hans utgångspunkt är att människan under rätta betingelser har en medfödd kapacitet till självreglering och transformering av för psyket och nervsystemet överväldigande händelser (trauman). Du får en inblick i teori och kännedom av begrepp som pendulering, titrering, under- och överkoppling. Även en förklaring av disscosiations begreppet så som man uppfattar det inom SE. På kursen fördjupar vi oss i hur trauma påverkar alla nivåer i hjärnan och hur barndomstrauma får konsekvenser för utveckling av den vuxna personligheten. Det kommer att förklaras hur en effektiv terapi också vill stödja en somatisk process. Vi visar hur ”frusna” instinktiva reaktioner i reptilhjärnan kan genomföras och hur nervsystemet därmed kommer i en bättre balans. Det är primärt de fysiologiska processerna i samspel med de grundläggande överlevnadsresponserna som orienterings, flykt-, kamp-, och frysreaktioner som är aktiva och inte de högre hjärnfunktionerna.

TRE Kurs i Oslo 20-21 Oktober 2018

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD.

TRE Kurs i Stockholm 25 November 2018

TRE ( Trauma Releasing Exercises ) er et nytt og viktig bidrag til behandling av traumer, spenninger og stress. Det er en kroppsorientert metode som er lett å lære, og som derfor egner seg godt tilbruk på egen hånd. Den er utviklet av Dr. David Berceli PhD

Mob: +47 979 58 797 - bea@se-terapi.no