top of page

viktige artikler ........

 

Vi har samlet en rekke artikler knyttet til temaer som er sterkt fremme i Erika Beata Thorkildsen`s arbeid som Psykoterapeut. Det som går igjen som en rød tråd er nødvendigheten av å forløse traumer gjennom å la kroppen uttrykke tilbake holdte beskyttelses reflekser - og energien knyttet til disse. Artiklene tar for seg : Psykoterapi - Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, CranioSacral Terapi og Trauma Releasing Exercises.

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Mission possible - Selvregulering for alle. Et intervju med Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP i  gestalt terapeutenes medlemsblad Gestalt Terapeuten 2-2014

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Å heles fra Sjokk og Traumer. Et intervju med Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP - av Marte Karen Hiorth Johnsen publisert i tidsskriftet Visjon 1-2013

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Doktor online. Slik påvirker Traumer kroppen. Et intervju med bl.a. Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, MNGF / SEP - av Linn Merete Rognø publisert på nettstedet klikk.no

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn
Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Et skjelvende møte. Et intervju /med : Dr. David Berceli PhD - av Arne Storrønningen publisert i tidsskriftet

Folkevett 6-2010

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Kanslo-kontroll ger oss djupa spanningar. Et intervju med : Dr. David Berceli PhD - av ukjent skribent

publisert i tidsskriftet Halsa  10-2011

Logo-Art-Transparent-75-0300-0075-PNG.pn

Goran testade en ny teknik : Jag skakade bort min stress och oro. Et intervju / artikkel med : Goran Claeson, en av Psykoterpeut Erika Beata Thorkildsens studenter - av Lena Clausson publisert i tidsskriftet Halsa

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page