top of page

Gestalt Terapi .....

 

Historikk

Gestaltterapi som teori og metode ble skapt av Fritz Perls på 1950-tallet - sammen med Laura Perls og Paul Goodman. Fritz S. Perls eller Frederick S. Perls, som er hans fulle navn, er derfor den person man først og fremst mest forbinder med Gestaltterapi. Han var tysk-jødisk lege og i utgangspunktet psykoanlytiker. Han gikk selv i analyse hos Reich og Karen Horney.  Deretter opprettet han i 1952 det første Gestalt instituttet i Amerika.

Perls reagerte mot den klassiske psykoanalysens dogmer. Det var møtet med Gestaltpsykologien, fenomenologien og eksistensialismen som gav næring til hans opprør mot psykoanalysen. Han protesterte mot psykoanalysens determinisme. Han ville ikke lenger se på mennesket som noe forutbestemt ( av sine drifter, sin historie osv .) slik som psykoanalysen gjorde. Han ønsket heller ikke å bruke usynlige og hypotetiske begreper som; det ubevisste, idet, egoet og superegoet. Dette var bare abstraksjoner for Fritz.

Han så mennesket i stedet som et vesen som er dynamisk og alltid ansvarlig for sitt liv - et selvregulerende vesen, som ved hjelp av soppmerksomhet over sine behov og vilkår er skapt til at overleve og utfolde seg i levende og meningsfull kontakt med sine omgivelser. Perls mente at mennesket blir dårlig rustet til å overleve som et selvstendig individ, hvis det av en eller annen grunn mister denne evne eller hindres i å bruke den. Perls forkastet ideen om at vi kan vite hvordan psyken ”ser ut”. Han blev isteden opptatt av en holistisk og biologisk orientert modell.

Hans metode blev fenomenologisk. Den arbeider utefra hypotesen om at forståelsen ligger i selve opplevelsen av fenomenene, slik de viser seg i menneskets møte med verden.

Gestaltterapi inngår i et knippe med metoder innen Psykoterapi - og som inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), EMDR, CranioSacral Terapi, Trauma Releasing Exercises og Familiekonstellasjoner.

 

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page