info ....................

 

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP / MNGF / MNFP / EMDR - Forb / KSTF

Majorstua, Oslo - 3 min fra T-Bane stasjon

Mob : + 47 979 58 797

Mail adresse : bea@se-terapi.no

Erika Beata Thorkildsen tilbyr : Psykoterapi - og inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), EMDR, CranioSacral Terapi, Trauma Releasing Exercises og Familiekonstellasjoner.

Besøk også våre øvrige nettsider både i Norge og Sverige : www.integrertttraumeterapi.no

www.integreradtraumaterapi.se for traumeutdannelse

ledet av Erika Beata Thorkildesen

Og traumeutdannelsen med lærer fra utlandet :

www.somaticexperiencing.se

 

 

Faglig bakgrunn :

Gestalt Terapi

En 4-årig utdannelse ved Norsk Gestaltinstittut, Høyskolenivå ( Oslo / Norge ) MNGF.

Cranio Sacral Osteopati

En 3-årig utdannelse med Christer og Jørgen Tranberg ( Gøteborg / Sverige )

 

SE-Somatic Experiencing

Sertifisering som Somatic Experiencing Practitioner : SEP- 3-årig utdannelse for sjokk & traumeterapeuter  basert på Dr. Peter Levine PhD meget anerkjente traumemetode

( Køln / Tyskland )

Medlem av EASE ( The European Association of Somatic Experiencing )

Medlem av ESTD ( European Society for Trauma and Dissosiation ) .......

Godkjent av SETI ( Somatic Experiencing Trauma Institute ) som Senior Assistent for å gi individuelle behandlingstimer og individuell supervisjon / veiledning  og  i grupper.

SE / Eye of the Needle, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

 

SE / TraumaSyndroms, kurs med Dr. Peter Levine PhD ( Weggis / Sveits )

SE / PolyVagal Theory, om Vagus nervens funskjoner, et kurs med Professor Dr. Stephen Porges PhD

( Oslo / Norge og Zurich / Sveits )

SE / DARE, 2-årig utdannelse i tilknytningsmønstre med Dr. Diane Poole Heller PhD

( Oslo / Norge )

SE / Soma Embodiment, 2-årig utdannelse med Dr Sonia Gomes PhD og Marcelo Muniz

( Zurich / Sveits )

SE / Ego States Therapy, et kurs i forløsning av Egotilstander ved Dr. Maggie Philips PhD

( Oslo / Norge )

Sensorimotorisk Psykoterapi

En 4-årig utdannelse om Traumer og Kroppsorientert Traumabehandling med Pat Ogden, Dr. Janina Fisher PhD ( RVTS / Kristiansand ) et ressurssenter på fagområdene vold, traumatisk stress og selvmords forebygging. Modum Bads traumeprogram er et av de mest avanserte i verden. En Utdannelse gjennomført i regi av Sensorimotor Psychoterapi Institute, Advanced Trainingfor Treatment of Trauma / Dr. Jannina Fisher PhD

Nevro Affektiv Psykoterapi, 1-årig utdannelse med Dr. Susan Hart PhD og Marianne Bentzen

( Oslo / Norge )

 

Klinisk Hypnose i arbeidet med komplekst traumatiserte pasienter med dissosiativ problematikk ( Stockholm / Sverige )
 

SCT - Systems Centered Training. En 1-årig utdannelse i organisasjons utvikling og gruppe terapeutiske metoder, å arbeide med styrking av emosjonell intelligens i grupper og organisasjoner, og øke gruppens evne til konfliktløsning ved Dr. Susan P. Gant PhD

( Stockholm /Sverige )

 

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en 1-årig utdannelse og er nå akkreditert Practitioner i EMDR av Accreditation Committee of the EMDR Europe Association

( Oslo / Norge )

 

Brainspotting, ved Dr. David Grand PhD, på alle nivåer - både Level 1, 2 og 3

( Amsterdam / Edingburgh / Berlin )

 

TRE - Trauma Releasing Exercises, ved Dr. David Berceli PhD

Sertifisert som instruktør og terapeut i TRE

( Oslo / Norge )

 

Familiekonstellasjoner,

En Sertifiserings utdannelse i  Bert Hellingers Systemiske Konstellasjoner, ved Hellinger Instituttet

( Oslo / Norge )

 

Familiekonstllasjoner,

En Sertifiserings utdannelse i Bert Hellingers Systemisk Organisasjons Utvikling, Coaching Suksess og Ledelse, ved Hellinger Instituttet

( Oslo / Norge )

Kropps og Puste Terapi

( Stockholm / Sverige )

 

Faglærer innen helse og idrett

( Stockholm / Sverige )

Leder kurs / grupper i Qigong, Yoga og Meditasjon

( Stockholm / Sverige )

 

Mindfullness Terapi basert på Osho

( Poona / India )

  • Facebook
  • Vimeo
  • YouTube
Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut