kontakt...

 

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP / MNGF / MNFP / EMDR - Forb / KSTF

Medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening / MNGF

Oslo, Majorstua - ca 3 min fra T-Banestasjon

Mob : + 47 979 58 797

Mail adresse : bea@se-terapi.no

Besøk også våre øvrige nettsider både i Norge og Sverige : www.somaticexperiencing.se

www.integrertttraumeterapi.no / www.integreradtraumaterapi.se

  • Facebook
  • Vimeo
  • YouTube
Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut