Bli med på et eller flere av våre kurs og lær deg å regulere deg selv. For er det ikke slik at også du har opplevd noe som har virket traumatiserende på deg? Og hvordan kan du i ettertid bearbeide det? Traumer kan oppstå som et resultat av et oppvekstforhold, samlivsbrudd, livstruende sykdom eller en ulykke. Traumer og sjokksymptomer kan nemlig bearbeides, uansett om de har oppstått nylig, eller ligger langt tilbake i tid. Gjennom å styrke egne ressurser, vil kroppens medfødte evne til å helbrede seg selv bli aktivert, både ved at den gjenoppretter balanse i nervesystemet og oppløser stressreaksjoner.

Lærer / veileder på samtlige av disse kursene : Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP, MNGF.

Sted : Jacob Aalls gate 36B, NO-0364 Oslo.

Prisen for hvert enkelt kurs :

NOK 3.200

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut