top of page

soma embodiment

SOMA Embodiment er en kroppsorientert metode, som anvender touch og kroppslig tilstedeværelse. Fremgangsmåten bygger på et teoretisk grunnlag fra bl.a. dr Peter Levine, Ida Rolf, Stephen Porges og Hubert Godard. Soma metodikk integrerer disse teoriene til en kroppsorientert metode. Soma metoden bidrar til å frigjøre emosjonelle Traumer gjennom kroppen. Fysisk forankring fører til autentisk uttrykk, glede og tillit til vår evne til å engasjere oss sosialt. Øvelsene bidra til å frigjøre spenninger, gir mer komfort, glede og flyt i kroppen.

Traumer forstyrrer hvordan kropp og sinn samhandler, noe som resulterer i symptomer som dissosiasjon, fortrengning og tap av vitalitet. Jeg hjelper deg til å se spesielt på hvordan traumer påvirker myofascial, energisk og kinestetiske systemer. Den består av teknikker som Touch & Movement for å hjelpe klienten til å føle hans / hennes legning, koordinasjon, tyngdekraften, bevissthet og Tonic Function. Jeg hjelper deg ved å regulere deg med en kvalitativ tilstedeværelse. Min evne til å inter subjektiv kommunikasjon gjennom bruk av intuitiv resonnans gjør meg i stand til å forstå hva som skjer på bakgrunn av klientens ord og i lys av hans / hennes bevegelser og fysiologiske signaler.

 

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page