Til sammen 6 kurshelger i løpet av året 2020 / 2021 : En utdannelse i behandlingen av traumer, både for Gestalt Terapeuter,

og for Psykoterapeuter for øvrig.

 

Traume Terapi bevirker, gjennom en trygg forankring i kroppen, til at emosjonelt styrte deler av vår psyke får komme til uttrykk. Den samme trygge forankring, kombinert med gradvis tilnærming, sikrer oss mot å bli re-traumatisert. Dernest gir den oss et trygt ståsted, fra hvilket vi tillater oss å fullende prosessene knyttet til dette. Vi kommer til å se nærmere på det Autonome Nervesystemet / ANS.

 

ANS har til oppgave å opprettholde livsviktige funksjoner og å beskytte oss overfor det som truer. ANS sørger for tilstrekkelig energi til å gjennomføre beskyttelsesreflekser. Traumer oppstår som en følge av brudd i veksling / osillasjon mellom oppbygning og nedbygning av energitilførsel til disse refleksene. Resultatet blir vedvarende frykt eller sinne, som ellers muliggjør tilbaketrekning eller frremrykning overfor det som truer. Blir systemet overveldet, resulterer det til og med i frys, immobilisering og kollaps. Symptomer kommer som en følge av at beskyttelses reflekser ikke blir fullendt. Dette uttrykker seg på alle nivåer i nervesystemet - særlig på de lavere, som på grunn av vår kulturelt betingede impulskontroll, ikke tillates å komme til uttrykk.

Det blir teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå reaksjoner i egen kropp og hvordan du selv kan regulere deg som terapeut. Vi vil bl.a. se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie, tilknytning og par relasjoner.

Lærer : Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen, SEP, MNGF.

Sted : Jacob Aalls gate 36B, NO-0364 Oslo.

Prisen for hele kurset NOK 18.000 / For en enkelt helg : NOK 3.500

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut