• Facebook
  • Vimeo
  • YouTube
Gestalt terapi kombinert med

se-terapi

 

Behandling av sjokk - og utviklingstraumer med

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen / SEP,  gir individual & parsesjoner

Se kurs info videre nedover

06 - 07 Juni 2020 : TRE - Et kurs i traume og stress reguleringsøvelser. Både til eget bruk og for å bli sertifisert som lærer i bruken av TRE. Sted : Majorstua, Oslo - 3 min fra t-Bane stasjon. Prisen for 1 dag er : NOK 2.400 / 2 dager : NOK 3.500

Utsatt, inntil situasjonen ifm Corona er avklaret. En utdannelse bestående av til sammen 6 kurshelger i løpet av året 2020 : En utdannelse i behandlingen av traumer, både for Gestalt Terapeuter, og for Psykoterapeuter i alminnelighet. Lærer : Erika Beata Thorkildsen. Sted : Majorstua, Oslo 3 min fra T-Banestasjon. Prisen for hele kurset NOK 18.000 / For en enkelt helg : NOK 3.500

19 - 20.09 / 24 - 25.10 / 28 - 29.11

Contact / Kontakt : Erika Beata Thorkildsen. Sted : Majorstua, Oslo - 3 min fra T-Bane stasjon

Mob nr : + 47 9795 8797

Mail adresse : bea@se-terapi.no

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut