top of page

Gestalt Terapi .....

 

Personvern

Formålet med en personvern erklæring er å holde deg informert om hvilke personopplysninger SE-terapi oppbevarer, hvordan de håndteres, hvem som er ansvarlig for dem og hvilke rettigheter du har som klient.

Personopplysninger som lagres hos SE-Terapi er : navn, fødselsnummer / D-nummer ( 6 siffer ), adresse, e-post adresse, mobil nummer og notater fra terapi timene. Dette gjøres for å hjelpe meg i å huske nødvendige opplysninger og min analyse av terapi-prosessen. Jeg ( terapeuten ) er også etisk forpliktet til å føre notater fra terapi timene.

Personopplysningene lagres på en PC som ikke er koblet til nett. PC og sikkerhetskopi er kryptert og forvares til en hver tid innlåst på kontoret på min klinikk. Det er ingen andre som har adgang til kontoret.

Personopplysningene lagres i 5 år etter avsluttet terapi / veiledning og slettes deretter. Klienten kan be meg ( terapeuten ) om å slette opplysningene når han / hun ønsker. Klienten har også selv rett til å se opplysningene.

Hvis du som klient mener at dine personopplysninger ikke er håndtert på en korrekt og lovlig måte har du mulighet til å klage. Dersom SE-Terapi ikke tar klagen til følge, har du mulighet til å fremme klagen for Datatilsynet.

Psykoterapeut Erika Beata Thorkildsen er derfor ansvarlig for de personopplysninger som lagres hos SE-Terapi.

Cookies
Det lagres ikke noen identifiserende data i cookies på din maskin fra denne websiden. Cookies brukes kun til lagring av teknisk informasjon som menyer og liknende.

Gestaltterapi inngår i et knippe med de mest skånsomme metoder innen Psykoterapi - og som inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), EMDR, CranioSacral Terapi, Trauma Releasing Exercises og Familiekonstellasjoner.

 

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page