top of page

traumeterapi ....

 

Traumeterapi inngår i et knippe med metoder innen Psykoterapi - som inkluderer Gestalt kombinert med Somatic Experiencing, Somatic Experiencing, Soma Embodiment, Brainspotting eller ( BSP ), EMDR, CranioSacral Terapi, Trauma Releasing Exercises og Familiekonstellasjoner.

 

De handler alle om hvordan du forløser stress og traumatisk angst gennom å bruke kroppens evne til å regulere deg selv. Dette for å få lettere tillgang til egne resurser, trygghet, glede og mer energi. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi, livsglede og overskudd til å komme videre i hverdagen og livet.

Symptomer forårsaket av trauma består av mønstre som repeterer seg selv, og som får oss til å reagere som om det er fare på ferde. Det er en reaksjon på noe som blir for mye for oss – for overveldende. Det er alt sammen typiske symptomer på et overbelastet nervesystem. Det kan påvirke og hemma vår livskvalitet.

Symptomene kan være :

Kroniske smerter, trøtthet og søvnproblemer

Migrene og hodepine

Frykt, angst og fobier

Fysiske skader (fra ulykker, øvrige skader og operative inngrep)

Konsentrasjons- og hukommelsesproblemer

SE-Terapi er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Metoden tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, besitter naturlige instinktive måter å frigjøre seg fra energi, som er blitt frosset fast i truende situasjoner. Dette kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer. Gjennom fokus på å styrke egne ressurser, kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe tak på gamle traumer og la vår energi komme til live igjen.

http://www.traumahealing.com

Når vi selv har vært utsatt for sjokk eller en traumatisk hendelse eller har vært vitne til at andre har vært utsatt for dette, opplever hele kroppen belastning/stress og vi vil kjenne oss utrygge. Selv etter at situasjonen er over vil kroppen reagere som om vi fremdeles er i den.Som en hjelp til deg som trenger støtte nå kan følgende punkter benyttes som en øvelse, gjerne i den rekkefølgen de står oppført.

1. Sett deg ned i rolige omgivelser, gjerne sammen med en person du kjenner deg trygg på.

2. Si til deg selv eller til hverandre at situasjonen nå er over, og at det er trygt nå.

3. Bruk tid på å orientere deg i rommet rundt deg eller la blikket hvile på noe i naturen som er godt å se på, fall til ro i omgivelsene før du gjør noe annet. Lytt til lydene rundt deg.

4. Tenk og kjenn etter noe i livet ditt som er trygt og godt. Bruk tid på å kjenne på og å akseptere kroppens signaler. Det kan være puls, smerte/sug i brystet, magen eller andre steder, prikking/strømming eller annet. Kjenn etter bakkekontakten gjennom føttene. Legg merke til pusten din og følg den uten å styre den.

5. Legg merke til hvordan de ulike signalene i kroppen endrer seg over tid. Alt vil flytte seg fra en følelse over til noe annet. Det er veldig naturlig om kroppen slipper overveldelse gjennom svette/varme, skjelving, vibrering eller gråt. La det skje, ikke prøv å styre eller kontrollere. Kroppen trenger å riste ut/slippe ut belastningen.

6. Bruk tid til slutt på å orientere deg i rommet rundt deg. La øynene gå der de ønsker og fall til ro i omgivelsene før du gjør noe annet. -----------

Vær sammen med andre de nærmeste dagene. Ikke sov alene hvis du kjenner deg utrygg. Mennesker er flokkdyr og vi trenger hverandre for å kjenne oss trygge.Sørg for å være sammen med personer og oppsøk situasjoner du er trygg på.

Det er viktig å snakke i trygge omgivelser om hva man føler og tenker. Det er imidlertid viktig å huske på at å se de verste videoene på nettavisene igjen og igjen eller diskutere detaljer rundt de verste hendelser ikke er nyttig, men derimot kan virke retraumatiserende.

Gjør dagligdagse ting, skru av radioen og TV, hvil og spis regelmessige måltider.

Du bør beskytte deg, samtidig som det er viktig at du snakker med folk om hvordan du har opplevd situasjonen, men uten å gå i detaljer. Benytt tepper/pledd for å føle deg omsluttet og trygg og for å holde deg varm. Varm drikke er nyttig.

Ta pauser fra traumet og merk deg at du kan gå inn og ut fra situasjonen. Møt andres øyne og kontakt, bruk rolig lav stemme og oppmuntre omgivelsene til det samme.

Gjør hyggelige ting sammen med trygge venner eller familie.

Ved et sjokk vil organismen, mennesket, gå gjennom ulike faser. Det kan være nyttig å vite at selv om du nå kan oppleve en følelse av hjelpeløshet, forvirring, vantro og sterk uro vil dette gå over i en annen følelse senere. Det er naturlig å være irrasjonell det ene øyeblikket for så å føle på noe annet senere. Det er viktig å vite at kroppen kan gjøre mye av bearbeidelsen selv så lenge vi tillater oss å følge signalene som kommer uten å flykte fra dem.

Dine egne ressurser er den viktigste styrken din. Det som gir deg glede og energi hjelper til å balansere den krevende situasjonen.

Bruk dette !

Behandlingen gir oss en forståelse av hvordan traumer setter seg i kroppen, påvirker nervesystemet – og hvordan vi får vår styrke tilbake. Det er tale om en guidet sanseprosess, som støtter nervesystemets naturlige evne til å bevege seg fra stress til balanse – og utløse kroppens egne instinktive reaksjoner. Metoden er effektiv, trygg og skånsom – dette fordi vi ikke fokuserer på den vonde historien. Ved å fokusere på positive ressurser gjennom samtale, gis kroppen muligheter til avreagere på naturlig måte. Da kan nervesystemet komme i balanse igjen. SE-terapi brukes også i bearbeidelse av kriser og til egenutvikling. Ökt stötte til deg selv gir muligheter til mer energi og glede.

Den gode nyheten er, at det kan gjöres noe med dine traumer.

SE-Terapi er en terapeutisk metode, som nettopp både reduserer og etter hvert løser opp de nevnte stressreaksjoner, forårsaket av sjokk og traumer. Ved å gi deg selv anledning til å bearbeide sjokk og traumer, vil du gjenvinne energi og overskudd nok til å komme videre i livet.

Erika Beata Thorkildsen organiserer SE-Utdannelsen i Stockholm / Sverige. Hun har kontor i
Jakob Aallsgate 36B, NO-0364 Oslo - inngang fra Trudvangveien.

 

​​

Erika Beata Thorkildsen
Psykoterapeut
bottom of page